איך לכתוב קורות חיים

כתיבת קורות חיים
הצעד הראשון בתהליך חיפוש עבודה הוא כתיבת מסמך קורות החיים.
מיותר לציין את חשיבות מסמך זה מעצם היותו מעין תעודת זהות המתארת את עברו/ה המקצועי של המועמד/ת.
יש לשים לב למספר פרטים חשובים לפני תחילת הכתיבה:

    • קורות החיים צריכים להיות מתומצתים ועניניים. חשוב מאוד להתמקד בעיקר ולציין רק נקודות חשובות ורלוונטיות.
    • חשוב מאוד להקפיד על כתיבה מסודרת ומאורגנת. על קורות החיים להיות מודפסים, ומומלץ להסתפק בעמוד אחד, מקסימום שניים.
    • נהוג לכתוב את קורות החיים מההווה אל העבר, חשוב לציין את מקום העבודה, התפקיד ופירוט תחומי האחריות העיקריים בתפקיד.
    • מבנה קורות החיים :

בראש העמוד– פרטים אישיים: שם, שנת לידה, מצב משפחתי, כתובת, טלפון, E.MAIL (במידה ויש).
השכלה: בסדר יורד מההווה אל העבר. יש לכלול תארים אקדמאים, קורסים מקצועיים והשכלה תיכונית. יש לציין שנים והיכן נרכשה ההשכלה.
נסיון תעסוקתי: בסדר יורד מההווה אל העבר. לציין שנות עבודה, שם החברה והתפקיד אותו ביצענו. יש לפרט את תחומי האחריות בכל תפקיד ותפקיד, אך בצורה עניינית וממוקדת.
שירות צבאי: יש לפרט את השנים, התפקיד בשירות והדרגה בשחרור.
שימושי מחשב: פירוט התוכנות בהן יש למועמד ידע ונסיון.
שפות: יש לציין שפת אם ושפות נוספות בהן יש לרשום את רמת השליטה.